Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής;

Ένας τρόπος να γίνετε εθελοντής είναι να ενταχθείτε στο μητρώο μας για Υγιείς Εθελοντές. Για να συμμετάσχετε στο μητρώο, θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε κάποιες βασικές πληροφορίες και να μας δώσετε την άδεια να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τις ερευνητικές μας ομάδες. Αν δυνητικά τα στοιχεία που μας δώσατε ταιριάζουν με τις απαιτήσεις μιας μελέτης βιοϊσοδυναμίας που διεξάγεται στο Ερευνητικό μας Κέντρο, η ερευνητική ομάδα θα επικοινωνήσει μαζί σας.