Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε ερωτήματα αναφορικά με τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας ή τη δήλωση συμμετοχής, επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη ομάδα μας στα ακόλουθα σημεία επικοινωνίας:

 EMRI_283x189 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής
Έρευνας (EMRI)
Τηλ: 210 8199450
email: info@emri.gr
 header_km-logo Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)
Τηλ: 210 6597084
email: ibet@bioacademy.gr